Vetëm njerëzit jashtëzakonisht analitikë mund të dallojne 4 kafshët e fshehura në këtë figurë

A mendoni për veten si analitik? Nëse jeni të mirë në puzzles vizuale por duke përdorur edhe logjikën, ka gjasa që te jeni mendimtar analitik. Natyrisht, mendimi analitik dhe ai vizual, ju jep mundësinë për të zgjidhur problemet me shpejtësi dhe saktësi.
Njerëz analitikë mund t’i shohin pemët para se të shohin pyllin.

Ata mbledhin informacione, çështje identiteti dhe probleme, pastaj organizojnë informacionin. Njerëzit analitikë shkëlqejnë duke parë modelet dhe duke thyer informacionin për të arritur në përfundimin më logjik. Kur bëhet fjalë për lojëra vizuale dhe puzzles, njerëzit analitikë shkëlqejnë. Këto janë llojet e lojërave ku duhet të vëzhgoni një tërësi më të madhe në mënyrë që të nxjerrni pjesë të vogla:si lojërat e shumta “gjeni objektin e fshehur” në dispozicion në internet. Mendimtarët analitikë janë të mirë në këto lojëra, sepse ata mund të vënë në vend sendet më të vogla brenda një imazhi më të madh më shpejt sesa homologët e tyre jo-analitikë.

Ky mister vizual ka katër lloje të ndryshme të kafshëve të fshehura brenda një peizazhi bregdetar.