Vetëm njerëzit e zgjuar arrinë ta gjejnë këtë, e zgjidhni dot dhe të gjeni numrin e saktë se sa bëjnë

Disa aftësi nuk lindin me njeriun, ato fitohen duke u trajnuar. Mendja analitike dhe vëmendja ndaj detajeve janë aftësi që mund të fitohen vetëm nëse ju i zhvilloni dhe kjo mund të bëhet duke vënë në provë trurin tuaj.

Ejani, pra, dhe vini në provë trurin tuaj duke zgjidhur këtë test! Testin numër një e zgjidhin vetëm njerëzit inteligjentë.

Ky problem mund të duket i lehtë për tu zgjidhur, por nuk është aq i thjeshtë sa duket! A mendoni se mund ta zgjidhni ekuacionin në mënyrë korrekte? Tani është koha të përdorni aftësitë tuaja si një vëzhgues i mirë dhe të përpiqeni të gjeni zgjidhjen.

Nëse nuk e keni gjetur më poshtë po japim zgjidhjen ne.