Home TE NDRYSHME ‘Kemi vetëm 48 orë kohë’, ministri italian bën par alajmërimin e fo...

‘Kemi vetëm 48 orë kohë’, ministri italian bën par alajmërimin e fo rtë: Numer rekord te infektuarish

185
0

Diten e shtunën, Italia regjistroi nje rekord te infektuarish dhe pritet qe te merren masa te reja drastike.

Ndaj dhe ministri italian ka thene se:“Ne kemi 48 orë kohë për të provuar që të miratojmë një shtr ëngim të mëtejshëm (të rregullave), se ka shumë njerëz rrugëve,” u citua të thoshte Ministri i Shëndetësisë Roberto Speranza nga e përditshmja Corriere della Sera.

Ai thote se:“Ku rba epide miologjike është akoma shumë e la rtë. Ajo që më shqetë son më shumë janë të dhënat abso lute, të cilat tregojnë një ku rbë të tme rrshme, ”tha Speranza.

Javën e kaluar qeveria e koalicionit e udhëhequr nga Kryeministri Conte vendosi kufizime në aktivitetin e biznesit, duke urdhëruar ba ret dhe res torantet të mby llen në orën 6 pasdite si dhe mby lljen e pales trave, kine mave dhe tea trove në përpje kje për të nd aluar një ringjallje të shpejtë në kor onavirus.

Pritet qe kete jave te fillojne masat shtrenguese graduale.