Prindërit e braktisën 36 orë pasi kishte lindur, por shikoni se si u kthye ai 22 vite më vonë!

You may also like...

Leave a Reply