Jam 60 vjeç dhe kjo perime më pastroi mëkcine, largoi yndyrën nga trupi dhe pastroi plotësisht zorrën e trashë

You may also like...

Leave a Reply